GG w Faworach

12 września zespół w składzie duo zagrał w Faworach, ul. Mickiewicza 21 w Warszawie.

 

 

 

 

This entry was posted in news. Bookmark the permalink. Comments are closed, but you can leave a trackback: Trackback URL.