Projekt Larum

Pracujemy nad projektem Larum. Rezultat wkrótce ukaże się na krążku, w limitowanej edycji i ciekawej oprawie graficznej.

This entry was posted in news. Bookmark the permalink. Comments are closed, but you can leave a trackback: Trackback URL.